Kézikönyv az új vidékpolitikáról

2008. december 19.
 
Az induló Párbeszéd a vidékért sorozatban megjelent Glatz Ferenc: Új vidékpolitika könyve, amely a Vidéki Magyarország jövője c. vitaanyag mellett tartalmazza a szerző naplójegyzeteit a Párbeszéd a vidékért kezdeményezés keretében meglátogatott vidéki települések helyzetéről, továbbá a vidék átalakulását segítő cselekvési programjavaslatokról.

TARTALOM
 
Új vidékpolitika indítása. Előszó
 
I. A VIDÉKI MAGYARORSZÁG JÖVŐJE. VITAANYAG
 
A) HELYÜNK A VILÁGBAN, EURÓPÁBAN
 
1. Az új ipari-technikai forradalom és a vidék.
a)      Az élelmiszer-termelés átalakulása
b)      Társadalmi átrendeződés
c)      A vidéki ember életfeltételeinek javulása
2. Ember és természet viszonyának újragondolása és a vidék
a)      Gaia-szemlélet, környezetvédelem, környezetgazdálkodás
b)      A vidék: a megújuló energiahordozók termelésének színtere
c)      Környezetgondos politika, közgondolkodás
d)      A mezőgazdálkodás felértékelődése, átalakulása
3. Az európai integráció
a)      Nemzetállami adófizetői közösség
b)      A vidék felértékelődése
c)      Az unió keleti kiterjesztése
d)      Az európai vidék nem azonos a mezőgazdálkodással
e)      A vidék a természeti és a kulturális diverzitás színtere
f)       A magyar vidék: vesztesből győztes?
g)      A kelet-közép-európai vidék közös érdekei az EU-ban
4. A vidék érdekképviselete a politikában, a modernizáció új értelmezése
 
B) A VIDÉK KÖZHASZNA MAGYARORSZÁGON
 
1. A magyar állam földrajzi elhelyezkedése
a)      Nyitottság minden irányban, közvetítő szerep
b)      Éghajlat, talaj- és vízgazdálkodási adottságok
c)      A kelet-közép-európai szomszédságpolitika kényszere.
2. A magyar vidék elmaradásának okairól
a)      Első ok: a kínálkozó kedvező mezőgazdálkodási feltételek
b)      Második ok: a földtulajdon rossz szerkezete
c)      Harmadik ok: a trianoni békeszerződés okozta területi átrendezés (1920)
d)      Negyedik ok: a vidék társadalompolitika sújtotta terület
3. Biológiai és kulturális diverzitás, határokon túli magyarság
a)      A biológiai diverzitás megőrzése
b)      A „kulturális diverzitás” kiteljesedése
c)      A határokon túli magyarságról
4. A vidék fogalmáról Magyarországon és Európában
5. Átalakuló településszerkezet
a)      Nem konzerválni, de szabályozni
b)      A vidékpolitika a politizálás új formája
c)      A lakosság „önmegoldó” képessége
6. Hosszú távú és komplex vidékpolitika
a)      Politikai konszenzus hosszú távra
b)      Tárcaközi vidékpolitika
 
C) TEMATIKAI, CSELEKVÉSI ÉS ÜTEMEZÉSI TERV .
a)      Intézményrendszer, finanszírozás
b)      Foglalkoztatás és munkahelyteremtés
c)      Táj- és környezetgazdálkodás
d)      Infrastruktúra, elérhetőség, közlekedés
e)      Vidéki társadalom
f)       Önkormányzatiság, önszerveződés
 
II. A PÁRBESZÉD INDULÁSA. NAPLÓJEGYZETEK
 
Álmosd • Arló • Debrecen • Dunaszeg • Győr • Hajdúböszörmény • Kazár • Mernye • Mezőhegyes • Miskolc • Mórahalom • Murga • Nyírbátor • Nyírlugos • Pécs •Szeged • Szendrőlád • Tét
 
III. CSELEKVÉSI PROGRAMJAVASLAT
(A VIDÉK ÁTALAKULÁSÁNAK SEGÍTÉSE)
 
I. VIDÉKPOLITIKA
 
1. A vidék az országért • 2. A vidék közhasznáról • 3. Az állami vidékpolitika szükségességéről • 4. A vidék érdekeinek képviselete a politikában • 5. Hosszú távú politikai program • 6. A vidék fogalma • 7. A „vidék” emancipálódása • 8. Lakóhelytől független esélyegyenlőség • 9. A természeti környezet karbantartói • 10. Tizenöt éves program • 11. „Vidékpolitika” és „vidékfejlesztés” • 12. Kistérségi szintű fejlesztési tervek • 13. A vidék tagoltságáról és a vidékpolitika decentralizáltságáról. Földrajzi, szociális, településszerkezeti tagoltság • 14. A regionális kutatási és képzőközpontok szerepéről • 15. A nagy regionális programokról • 16. Állandó korrekcióra képesség • 17. A politizálás új típusa: civilek, politikusok • 18. Regionális hatástanulmányok • 19. Nemzeti Vidékpolitikai Tanács • 20. Nemzeti Vidékpolitikai Cselekvési Program
 
II. TELEPÜLÉSHÁLÓZAT
 
21. A településhálózat folytonos változásáról • 22. A városi és a vidéki élet mint élőhely, épített környezet • 23. A vidéki élet modernizációs stratégiája • 24. Egészségtudatosabb életszemlélet. Az egészség felértékelődése? • 25. A vidéki betelepülés ösztönzése • 26. A közpénzek elosztása főváros és vidék között • 27. A decentralizáció elve • 28. A határvidékek új, európai funkciója • 29. Kapcsolattartás a határokon túli magyarsággal • 30. Határokon átnyúló közösségi kezdeményezések • 31. Út a Balkánhoz • 32. A Leader-program • 33. Vidék, az öregek lakhelye • 34. Város és vidék ellenérdekeinek („urbánus”–„népies” ellentét) felszámolása • 35. Vidék és város vonzáskörzete • 36. Falvak • 37. Tanyák • 38. Vidéki tudásközpontok, egyetemek • 39. Kötődés a helyi hagyományokhoz: Magyarország leírása • 40. A vidék folyóirata, televízió- és rádióműsor
 
III. A VIDÉKPOLITIKA KÖZ- ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEI
 
41. Új vidéki polgártípus, új önkormányzatiság • 42. Kisebb köz- és szakigazgatási, nagyobb szociális, kulturális, természetgazdálkodási adminisztrációt • 43. A végrehajtóhatalom- túlsúlyos történelmi hagyomány felszámolása • 44. Közigazgatási reformot • 45. Önkormányzati törvény • 46. Önkormányzatiság, autonómia erősítése kontra szét-aprózottság • 47. Testület, de nem hivatal • 48. A kistérségi társulások: a „járás” • 49. A régiók lehetséges funkciói • 50. Az alap: a szükségletek elérhetősége • 51. A szakigazgatás átláthatósága • 52. A vidékpolitika helye a kormányzati adminisztrációban • 53. A jövő: elektronikus igazgatás
 
IV. FINANSZÍROZÁS
 
54. A „közhaszon” fogalmának bevezetése és következményei • 55. A vidékpolitika (vidék-fejlesztés) finanszírozásának forrásai • 56. „Alap-”, „feladat-” és „fejlesztésfinanszírozás” • 57. Európai uniós nemzetállami források • 58. Képesség az uniós pénzek elnyerésére • 59. Az állami költségvetés áttekinthetősége • 60. A vidék önfenntartó képessége: vállalkozás-segítés • 61. Költségvetés és magántőke • 62. Az iparűzési adó • 63. A vidéki térségek értelmiségének pótlékolt finanszírozása
 
V. GAZDÁLKODÁS A VIDÉKEN
 
64. A vidéki gazdálkodás általános nehézségeiről a mai Magyarországon • 65. A munka világának átalakulása
 
A) Táj- és környezetgazdálkodás
 
66. Biodiverzitás • 67. Éghajlatváltozás • 68. Kölcsönhatás természeti és emberi környezet között • 69. Cél: az ország területének fedettsége emberi településsel • 70. A környezet-védelem depolitizálása, a szakszerűség erősítése • 71. Természet-egészségügy • 72. A természeti környezet egészségének ára • 73. Helyi feladatok, jogosítványok, eszközök • 74. Regionális ökológiai monitoringrendszer • 75. Élelemtermelés és tájgazdálkodás szembe-állításának felszámolása • 76. Természeti tájegység kontra igazgatási adminisztráció • 77. Nemzeti parkok • 78. A Natura 2000 hálózat • 79. Országos Környezetvédelmi Tanács • 80. Ökológiai kutatás-oktatás intézményeinek fejlesztése • 81. A nagy területfejlesztési programok • 82. A Kárpát-medence talajtani térképe • 83. A Kárpát-medence legnagyobb természeti kincse: a víz • 84. Hévizeinkről • 85. Az erdő: a talajregenerálódás, éghajlat-egyensúlyozás eszköze, egészségprogramunk színhelye • 86. A vad: egészséges táplálék és biodiverzitás • 87. Viták türelemmel és az ésszerűség határai között
 
B) Mezőgazdálkodás (élelemtermelés, bioenergia, kertészet)
 
88. Az élelemtermelés közhaszna • 89. A mezőgazdálkodás: gazdálkodás a természeti környezettel • 90. Magyarország egyedülálló adottságai • 91. Élelemtermelés: a természet-védelem leghatékonyabb formája • 92. Az Európai Unió alapelveinek megismertetése • 93. A termékszerkezet-váltás alapelvei • 94. Erdő-, vad-, víz- és halgazdálkodás előnyben • 95. Hungarikumok • 96. Halgazdálkodás • 97. Verseny az Európai Unióban, a piacszerzés, a magyar érdekek segítése • 98. Deformitások a földbirtokszerkezetben • 99. „Szociális mezőgazdálkodás.” Őstermelők, kisvállalkozás • 100. Szigorú élelmiszerminőség-védelmet • 101. A szövetkezés jövője, új szövetkezeti törvényt • 102. A szolgáltatások adminisztrációjának egyszerűsítése • 103. A kertészet növekvő jelentőségéről • 104. A szakképzés stratégiája • 105. Növény- és állategészségügy rekonstrukciója
 
C) Ipar és szolgáltatás
 
106. Újraiparosítás, zöldmezős beruházások • 107. Élelmiszer-feldolgozó, raktározó ipar • 108. A vidék: megújuló energiaforrások tere • 109. Az energia–ipar–szolgáltatás helyi tartalékai • 110. A természetes alapanyagokra épülő ipar • 111. A kisipar vidéken • 112. A természetes alapanyagú tárgyi kultúra, kézművesipar • 113. Kisvállalkozók, természet-gyógyászat
 
D) Üdülés, turizmus
 
114. A falusi turizmus foglalkoztatáspolitikai lehetőségei • 115. Természeti és kulturális értékek őrzője, közvetítője • 116. Az igényesség fokozása, ösztönzése: szolgáltatás-megbízhatóság • 117. A falusi turizmus intézményei • 118. Táj-, falumúzeumok, emlékhelyek • 119. A lokális kulturális rendezvények erősítése • 120. A „második lakás” • 121. Jogszabályok • 122. Falustratégiák • 123. Tájkertek, rezervátumok • 124. Hévíz és vadászati turizmus • 125. Vadászati turizmus • 126. Horgászturizmus • 127. Gyógyvíz-turizmus • 128. Magatartásváltás
 
VI. ELÉRHETŐSÉG ÉS MŰSZAKI-TECHNIKAI FELSZERELTSÉG (INFRASTRUKTÚRA)
 
129. Pontos állami, községi feladatvállalás • 130. Út-, infrastruktúra-térkép, 2007–2013 • 131. Közlekedésstratégiák és ágazati lebontásuk • 132. Autópályák és ráhordóutak, vasútvonalak • 133. A tömegközlekedés romlásának megállítása • 134. Országos hajózási stratégia szüksége • 135. Helyi csatornázás, hulladékfeldolgozás • 136. Ivóvíz • 137. Infrastruktúra-minimum megállapítása • 138. A szélessávú internet, az E-program
 
VII. OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS, KÖZEGÉSZSÉGÜGY, HITÉLET
 
139. Iskola és egyház • 140. Vidéki oktatásfejlesztési terv • 141. Az egyházszervezet vidékfejlesztési terve • 142. Értelmiségi jelenlét a településen • 143. A gyermeknevelés intézményeinek biztosítása a kistelepülésen • 144. Régió: felsőoktatás, kórház, színház • 145. Kistelepülések közalkalmazottainak pótléka • 146. A helyi iskola: kulturális központ, agora • 147. Szabadidő, szórakozás, sport • 148. A teleházak növekvő szerepe • 149. Gyógyítás és megelőzés: a vidék felértékelődése • 150. A betegellátás regionális szintjei • 151. Mentőszolgálat • 152. Gyógyszerellátás • 153. Vidéki szakorvosok életkörülmény-javítása
 
VIII. TÁRSADALOM
 
154. A feltartóztathatatlan, de befolyásolható társadalmi átalakulásokról • 155. A vidéki társadalom hite vesztése • 156. A szociális és kulturális gettósodás megakadályozása • 157. Az új helyzet kínálta lehetőségek és követelmények felismerését segíteni • 158. A vidéki társadalom kutatása • 159. A településkép változásáról • 160. Középosztály erősítése, az önpusztító politika megállítása • 161. Fiatalok vonzása vidékre • 162. Idős emberek vidéken • 163. A munkaalkalom-szervezés intézményei • 164. A településfüggő szegénység: „tisztes szegénység” programja • 165. A család átalakulása • 166. A restség, ellustulás veszélye • 167. Iskolarendszer és helyi társadalom • 168. Romák és nem romák együttélése, konfliktusaik • 169. Regionális romaprogramok kidolgozása • 170. Roma munkanélküliség és „hagyományos” szakmák • 171. Romák és nem romák szembesítése egymással, önmagukkal • 172. A roma kultúra össznemzeti értékeit átmenteni • 173. Etnikai, szokásrendi, szociális asszimiláció?
 
IX. ÖNSZERVEZŐDÉS, TÁRSADALMI ÖNMEGOLDÓ KÉPESSÉG
 
174. Emberekkel az emberekért • 175. A helyi közösségek önmegoldó képessége • 176. A vidéki érintkezési kultúra átalakulása • 177. Önkormányzat és önszerveződések • 178. Normatív finanszírozás a civil szervezetek részére • 179. A „faluparlamentek”, a Leader-programok • 180. Párbeszéd a helyi, a regionális és országos fórumok között • 181. A kistérségi szint erősítése • 182. A kisközösségi kapcsolatrendszerek megtartó ereje
 
IV. FÜGGELÉK. A PÁRBESZÉD A VIDÉKÉRT MOZGALOM DOKUMENTUMAI
(2005. március 4–november 7.)
 
A Párbeszéd-mozgalom története
1. 2005. március 4. – Párbeszéd a vidékért
2. 2005. március 11., 13. – A „Párbeszéd a vidékért” Programtanácsának tagjai
3. 2005. március 24. – A „Párbeszéd a vidékért” céljai
4. 2005. április 25. – A „Párbeszéd a vidékért” program munkacsoportjainak vitaanyaga
5. 2005. június 27. – Összefogás a vidékért
6. 2005. június 29. – „Emberekért az emberekkel”. A politizálás új formája
7. 2005. november 7. – Javaslat a kormány rövid távú vidékpolitikai cselekvési programjára és a Nemzeti Vidékpolitikai és Vidékfejlesztési Bizottság létrehozására
 
V. BIBLIOGRÁFIA
 
I. Önálló kötetek • II. Tanulmányok, cikkek • III. Európai agrár- és vidékfejlesztési dokumentumok, jogszabályok (internetes források)